سینما،عکاسی،فیلمبرداری،گرافیک،تدوین
لينك اشتراك ما در پيوندهاي سايت شما www.rahbarian.ir

چاپ طراحی عکاسی فیلمبرداری

[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ASYNCHRONOUS SOUND

صدای ناهمگاه

1-    صدایی که مستقیما از تصویر روی پرده ناشی شده ، اما ارتباط نزدیکی با آن داشته باشد . برای مثال ، صذای قطاری که از فاصله ای دور به گوش می رسد ، روی تصویر شخصیتی که در خیابانی خلوت پرسه می زند .

2-    صدایی که پیش یا پس از کنشی که به آن تعلق دارد ، شنیده می شود . در مورد اول ، در پایان صحنه ای که تصویر تلفن نشان داده شده بود ، صدای زنگ تلفن به گوش می رسد ، در مورد دوم ، صدای جوان عاشقی که خطاب به معشوقش خداحافظی می کند ، روی تصویر معشوق در حال سوار شدن به هواپیما .

3-    صدایی که با تصویر روی پرده همگاه نیست و این امر می تواند ناشی از عدم دقت در تدوین ، مخلوط کردن ، چاپ ، نمایش یا صرفا کهنگی فیلم باشد .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ASTIGMATISM

آستيگماتيسم

نوعي انحراف در عدسي كه مانع از آن مي شود تا اشعه هاي نور روي يك نقطه كانوني شود و در نتيجه موجب مي گردد تا شي به صورتي غير واضح ديده شود . عدسي آستيگماتيت ، جبران كننده ي چنين انحرافي هستند  .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ASSOCIATIONAL EDITING, ASSOCIATIVE EDITING, ASSOCIATE EDITING, RELATIONAL EDITING

تدوين تداعي كننده

تدوين نماهايي از كنش ها ، مكان ها ، اشيا يا چهره هاي گوناگون به منظور ارائه نكته اي مضموني يا احساسي ، از خلال ايجاد ارتباط بين صحنه هاي مختلف . كنار هم قرار دادن اين نماها مي تواند بر اساس مشابهت يا تضاد ميان آن ها صورت پذيرد .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ASSOCIATE PRODUCER

دستيار تهيه كننده

دستيار تهيه كننده فيلم كه عموما مسئول ايجاد هماهنگي در هنگام فيلمبرداري در مكان هاي واقعي ، رفع مشكلات دست اندركاران فيلمسازي و كمك به تهيه كننده در امور مالي و هنري است .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ASSISTANT EDITOR

دستیار تدوینگر

کسی که با تدوینگر فیلم کار می کند و وظیفه اش ثبت تمام قطعات فیلم ، کمک به پیوند دادن همگاه صدا و تصویر ، چسباندن تکه های فیلم به هم و حفظ و نگهداری دستگاه های تدوین است .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ASSISTANT DIRECTOR (AD)

دستیار کارگردان

کسی که مقداری از کارهای کارگردان را به انجام می رساند و او را در اجرای کارهایش یاری می کند . این امور شامل موارد زیر است . برنامه ریزی فیلمبرداری ، نظم دادن به امور حمل و نقل ، فراخواندن افراد به مکان های فیلمبرداری در خارج از استودیو ، حفظ نظم و آرامش در سر صحنه فیلمبرداری ، کنترل بودجه ، برقراری ارتباط با دست اندرکاران تولید ، تمرین با بازیگران و انجام هر کار دیگری که کارگردان لازم تشخیص دهد . دستیار کارگردان در ضمن سازمان دهنده صحنه های مملو از سیاهی لشگر است . گاه او از جانب کارگردان دستور حرکت را به فیلمبردار و متصدی ضبط صدا صادر می کند . گاه در فیلمی به وجود بیش از یک دستیار احتیاج می شود و حضور دستیار دوم یا سوم هم لازم می آید .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ASSISTANT CAMERAMAN, FIRST ASSISTANT CAMERAMAN

دستیار اول فیلمبردار

یکی از اعضای گروه فیلمبرداری که مسئول حفظ و نگهداری دوربین و کسب اطمینان از صحت کار آن است . او وظیفه تغییر عدسی ، تعویض فیلمدان و تغییر فاصله کانونی طی فیلمبرداری را هم به عهده دارد . در اروپا او را مسئول کانونی کردن تصویر هم می نامند .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ASSEBMLY

سرهم شده

ترتیب اولیه از برداشتهای قابل استفاده که در تدوین نهایی فیلم بکار می آیند . در مورد تک برداشت ها نیز به همین طریق عمل می کنند .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ASSEMBLE

سرهم کردن

شروع کار تدوین با گزینش بهترین برداشت ها ، متصل کردن آن ها به یکدیگر به طور سردستی و رعایت کردن توالی . مرحله بعد ، دستیابی به برش اولیه یا راف کات است .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ASPHERIC SURFACE, ASPHERIC CORRECTOR PLATE

عدسی تصحیح کننده شبکه کروی

سطحی که جزئی از خود عدسی نیست و بیشتر در عدسی های زوم و تلویزیون ها با صفحه بزرگ به کار می رود .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ASPECT RATIO

نسبت ابعاد

نسبت عرض به ارتفاع تصویر روی فیلم و پرده . نسبت ابعاد فیلم های صامت عموما یک به یک و سی و سه است یا سه به چهار بود ، اما وقتی لبه صدا به فیلم افزوده شد ، تصویری کم و بیش مربعی حاصل آمد . چون این نسبت ابعاد چندان مطلوب نبود ، در سال 1932 آکادمی هنرها و علوم سینمایی با نقاب گذاری بالا و پایین قاب بار دیگر نسبت یک به یک و سی و سه را پدید آورد . این ابعاد که به دهانه ی اکادمی یا دهانه ی فرهنگستانی ، دهانه ی کاسته و قاب مووتیون مشهور است ، جنبه ی بین المللی یافته و صفحه تلویزیون هم به این نسبت ابعاد ساخته شده است . لزوم ارائه ابتکار و رقابت با تلویزیون ، سردمداران سینما را به ارائه تصویر عریض کشاند و در دهه ی 1950 نسبت ابعاد تصویر تغییر یافت . سینما اسکوپ در ابتدا با نسبت ابعاد یک به دو و پنجاه و پنج ارائه شد . اما کمی بعد نسبت آن به یک به دو و سی و پنج تغییر یافت تا برای صدای اپتیک متناسب شود . سایر نظام های انامورفیک نیز نسبت های ابعاد دیگری با خود همراه آوردند که از یک به دو تا یک به دو و هفتاد را در بر می گرفت . سینماها ناگزیر شدند به قیمت حذف بخشی از تصویر ، بالا و پایین آن را نقابگذاری کنند تا نسبت ابعاد مطلوب حاصل آمد . امروزه فیلم های هفتاد میلیمتری با نسبت ابعاد یک به یک و هشتادو پنج در اروپا یک به یک و شصت و پنج به نمایش در می آیند .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ASHCAN

اشکان

چراغ نورپراکنده با قدرت هزار وات.


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ASA STANDARD, ASA SPEED RATING, ANSI STANDARD, ANSI SPEED RATING

استاندارد آسا ، سنجش حساسیت به روش آسا ، موسسه استاندارد امریکا ، سنجش حساسیت به روش موسسه استاندارد امریکا

سنجش عددی حساسیت امولسیون فیلم به روشی که توسط موسسه استاندارد امریکا تعیین شده است . حروف ASA یا ANSI گاه برای حساسیت یا شاخص نوردهی فیلم خام ارائه می شود ، گاه استاندارد ایزو داده می شود که شامل حروف ASA و DIN مورد استفاده در اروپا است . فیلم های ایستمن کداک و فوجی ، شاخص نوردهی را عرضه می دارند .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ART STILL

اثر هنری ، عکس هنری

·   نقاشی ای که از آن اسلاید تهیه می شود تا به عنوان پس زمینه دکور به کارآید یا در نمایش از پشت یا جلو پرده استفاده می شود

·        عکسی از بازیگران که با ژست هنری آنان گرفته می شود


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ARTIFICIAL LIGHT

نور مصنوعی

نوری که از منابع برقی برای صحنه تامین می شود و سوای نور طبیعی خورشید است .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ARTIFICIAL BREAKEVEN

نقطه سربسری فرضی

نقطه ی سربسری مفروضی که در آن یک فیلم هزینه های خود را تسویه می کند . نقطه ی سربسری واقعی می تواند کمتر یا بیشتر از آن باشد .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ART HOUSE, ART THEATRE

سینمای هنری

هر سینمایی که بیشتر فیلم های خارجی ، فیلم های آوانگارد یا فیلم های کلاسیک قدیمی نشان دهد و معمولا سینمای کوچی است و جمعی از نخبگان عضو آن هستند . این سینما ها در اوایل دهه 1950 تاسیس شد و در دهه 1960 بیش از پانصد سینمای هنری در امریکا فعالیت داشتند . امروزه از تعدا آن ها به شدت کاسته شده است ، چون تمایز روشن و صریحی بین سینمای روز امریکا و فیلم های خارجی به چشم نمی خورد .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ART FILM

فیلم هنری

·   فیلمی با نیات هنری که به این ترتیب از فیلم های هالیوودی فاصله می گیرد . این اصطلاح در دهه 1950 باب شد و بیشتر فیلم های غیر امریکایی کم خرج و از نظر تکنیکی ، اصیل با مضامین متکی به واقعیت های روانی اجتماعی را در بر می گرفت . فیلم های ویتوریو دسیکا و فیلم های اول فدریکو فلینی که برای تماشاگران خاص به نمایش درآمد از این دست بودند .امروزه دیگر چنین تمایزی به وضوح و روشنی سابق به چشم نمی خورد

·   فیلم هایی که در سینما های خاص برای تماشاگران خاص در دهه های 1950 و اوایل دهه 1960 به نمایش در می آمد و غالبا فیلم های کم خرج غیرامریکایی ، فیلم های اوانگارد و کلاسیک های قدیمی را شامل می شد .

·        هر فیلم غیرداستانی که با هنرهای تجسمی سروکار داشته باشد .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ART DIRECTOR

کارگردان هنری

کسی که مسئولیت طراحی و خلق فضای کلی ای که بازیگران در آن حضور دارند به عهده اوست . او دکورها را طراحی و بر ساخت و نصب آن ها نظارت می کند . در انتخاب مکان هایی خارج از استودیو و انجام تغییرات لازم در آن ها نیز مشارکت دارد و مسئول تزئین صحنه و انتخاب اوازم صحنه است و گاه طراحی لباس یا نظارت بر هماهنگی لباس ها با دوره های تاریخی خاص هم به او محول می شود . کارگردان هنری باید از جنبه های فنی فیلمسازی کاملا مطلع باشد و مسئولیت بخش طراحی هم با اوست . دو طراح برجسته هالیوود در دوران اوج شکوفایی نظام استودیویی عبارت بودند از هانس درایر برای پارامونت و سدریک گیبنز برای مترو گلدن مه یر . در فیلم های پرخرج و مجلل امروزه این کار را طراح تولید انجام می دهد و طراح دکور را طراح صحنه می نامند .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ART DEPARTMENT

بخش طراحی

بخشی که مسئول طراحی ساخت و هماهنگی عناصر تصویری فیلم را به عهده دارد و مستقل از بخش فیلمبرداری و برق کشی است . سرپرست این بخش معمولا طراح تولید یا طراح صحنه است و افراد آن را نجاران ، نقاشان ، بناها و گاه مسئولان لباس و آرایش و حتی مسئولان خلق جلوه های ویژه تشکیل می دهند .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ARRIVISION

آری ویژن

فرایند سه بعدی که به تازگی توسط شرکت آریفلکس ارائه شده و در آن فقط یک دوربین با یک سیستم تک عدسی ، یک عدسی سه بعدی چند کانونی در برابر یک عدسی پنجاه میلیمتری یا یک سیستم دو عدسی ، عدسی های سه بعدی در برابر عدسی های معمولی مشارکت دارد .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ARRIFLEX, ARRI

آریفلکس

نام تجارتی دوربین های 16 و 35 میلیمتری ساخت کارخانه آلمانی آرنولد و ریشتر . دوربین های سبک و نسبتا کوچک 35 میلیمتری آریفلکس با نمایاب بازتابی ابتکاری این شرکت در سال 1937 به بازار آمد و از آن به بعد در کیفیت های آن ها تحولات مستمری رخ داده است . مدل پیشرفته تری از آن به خاطر اندازه ، سبکی و قابلیت حمل و نقل در شکل گیری سینمای موج نو و سینما وریته نقش مهمی ایفا کرد . این دوربین برای فیلمبرداری در خارج و داخل استودیو کارایی بسیار خوبی دارد . در سال 1966 این شرکت به خاطر عرضه دوربین آریفلکس 35IIC جایزه اسکار ویژه ای دریافت کرد .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

AROMA RAMA

آروماراما

فرایندی برای پخش بوی مناسب با تصویر سینمایی در سالن با استفاده از دریچه های تهویه هوا . این روش برای اولین بار در فیلم مستند دیوار بزرگ چین 1959 مورد استفاده قرار گرفت


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

A ROLL ORIGINAL

حلقه اصلی آ

فیلم اصلی سرهم شده و به صورت یک حلقه درآمده ای که آماده ی چاپ است .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ARMATURE

اسکلت

اسکلت یا چارچوبی که روی آن پوشش خارجی قرار می گیرد . در ماکت های پرکار و حجیم این اسکلت امکان حرکت ماکت را فراهم می آورد


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ARC SHOT

نمای قوسی

نمایی که طی آن دوربین دایره ای ناکامل یا کامل را دور موضوع می پیماید . در فیلم کری 1976 ساخته ی برایان دی پالما دوربین به طور مستمر دور کری و دوستانش که در حال رقصیدن در خلاف جهت حرکت دوربین هستند می چرخد و به این ترتیب حالتی سرگیجه آور ایجاد می کند .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ARC OUT

قوس به بیرون

·   دستوری خطاب به بازیگر که روی خطی قوسی در برابر دوربین ظاهر شود تا چنین به نظر برسد که در مسیری مستقیم نه به سمت دوربین یا دور از آن حرکت می کند .

·        دستوری خطاب به فیلمبردار و متصدیان گردونه دالی تا دوربین را به صورت حرکتی قوسی به حرکت درآورند .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ARC LAMP, ARC LIGHT

چراغ قوسی ، نور قوسی

چراغی بسیار پر قدرت که در فیلمبرداری و دستگاه نمایش به کار می آمد و در آن جریان الکتریکی بین دو قطب زغالی مثبت و منفی آن برقرار می گشت و نور سفید شدیدی تولید می شد . این چراغ ها از قدیم در استودیو ها به عنوان منابع اصلی تامین نور به کار می رفتند و هنوز هم استفاده می شوند . علی رغم سروصدا و عمر نسبتا کوتاه آن ها کاربرد این چراغ ها در مواقعی که منبع نور دیگری در دسترس نباشد با کارایی بسیار توام است . چراغ های قوسی کم نور 225 آمپری هم موجود است . در دستگاه های نمایش ، اخیرا چراغ های گزنون مورد استفاده بیشتری یافته است . امروزه دیگر چراغ های جیوه ای که در زمان سینمای صامت به کار برده می شد کارایی ندارند . نوع جدیدی از چراغ که مصرف روز افزونی می یابد چراغ با قوس محصور اچ ام آی است .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]

ARCHIVE

فیلمخانه ، آرشیو

مکانی برای نگهداری فیلم ها ، فیلمنامه ها و یا عکس ها و سایر مواد تولید که آن ها را در اهتیار محققان قرار می دهند .


موضوعات مرتبط: فرهنگ کامل فیلم ردیف A
برچسب‌ها: Complete Film Dictionary, فرهنگ کامل فیلم ردیف A
[ ] [ ] [ راهبريان یزدی / RAHBARIAN YAZDI ] [ ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

با سلام و احترام به عزيزان ارجمندي كه هم اكنون در اين پايگاه مجازي قرار دارند به آگاهي مي رساند ، جهت گسترش فرهنگ و هنر سينمايي و بالابردن دانش و كسب دانستني هايي در مورد شاخه هنري سينما و گرافیک اين پايگاه تلاش خود را در اين امر بنا نهاده و از نظرات گهربار شما در هرچه بهتر نمود آن استفاده خواهد كرد . با سپاس فراوان از همراهي شما عزیزان و با سپاس فراوان از اساتيد اين حرفه كه ما را در جهت توسعه علمی اين پايگاه ياري نمودند .
سرکار خانم مریم جلالی
سركار خانم ثريا قاسمي
سركار خانم فرزانه زحلي
سركار خانم اعظم السادات تقوي
سركار خانم روح انگيز شمس
سرکار خانم ليلا خلیل زاده
جناب آقاي جمشيد مجد وفايي
جناب آقاي حسن نامور
جناب آقاي آرش قاسمي
جناب آقاي مسعود ملكوتي نيا
جناب آقاي فرامرز سعيدي
جناب آقاي كيان بزرگمهري فر
جناب آقاي سهراب ميرسپاسي
جناب آقای رضا رمضان زاده
جناب آقاي ارباب زاده
جناب آقاي علي صفادل
جناب آقاي حاجي زاده مقدم
جناب آقای حقیری
جناب آقای امیر حسین بابایی
جناب آقای محمد دستگردی
جناب آقاي حسين يزدانشناس
جناب آقاي بهنام معيريان
جناب آقای شهاب شهنام
جناب آقای مهدی نوری مقدم
جناب آقای حامد سوری
جناب آقای حمید زینالی
جناب آقای علی آذرنیا کوماری
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
لینک های مفیدامکانات وب
--------------------------------- ---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
------------ ------------- تحلیل آمار سایت و وبلاگ